To jest fizyka 2 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Wyobraź sobie, że stopniowo ogrzewamy... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wyobraź sobie, że stopniowo ogrzewamy...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

a)

Początkowa temperatura 1 kg wody wynosiła 30oC

Podczas dostarczenia 4200 J energii podnosimy temperaturę 1 kg wody o 1oC. Podczas dostarczenia 42 kJ energii czyli 42 000 J ogrzejemy 1 kg wody o 10oC

Podczas dostarczenia 84 kJ energii czyli 84 000 J ogrzejemy 1 kg wody o (84kJ:42kJ)=2 czyli 2.10oC=20oC

Podczas dostarczenia 126 kJ energii czyli 126 000 J ogrzejemy 1 kg wody o (126kJ:42kJ)=3 czyli 3.10oC=30oC

Podczas dostarczenia 168 kJ energii czyli 168 000 J ogrzejemy 1 kg wody o (168kJ:42kJ)=4 czyli 4.10oC=40oC

 

Dostarczona energia E

0 kJ

42 kJ

84 kJ

126 kJ

168 kJ

Temperatura t

30 oC

40 oC

50 oC

60 oC

70 oC

b)

 

c)

Punkty te układają się wzdłuż linii prostej nachylonej do osi x pod pewnym kątem

DYSKUSJA
Informacje
To jest fizyka 2
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10209

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie