Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Naszkicuj w zeszycie wykres... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Naszkicuj w zeszycie wykres...

5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Aby możliwe stało się naszkicowanie wykresu zależności prędkości od czasu dla ciał A-D, należy najpierw obliczyć ich prędkości, korzystając z danych zawartych na wykresie.

Dla ciała A

W pierwszej sekundzie przebyło ono drogę 5m, jego prędkość w tym momencie wynosiła

 

`V_(A1)=(5m)/(1s)=5m/s `

Od pierwszej do drugiej sekundy ciało się nie poruszało, więc jego prędkość 

 

`V_(A2)=0 `

Od drugiej do czwartej sekundy ciało przebyło drogę 3m, czyli jego prędkość wyniosła

 

`V_(A3)=(3m)/(2s)=1,5m/s `

Dla ciała B

W ciągu dwóch pierwszych sekund ciało przebyło odległość 4m, więc jego prędkość wyniosła

 

`V_(B1)=(4m)/(2s)=2m/s `

Od drugiej do czwartej sekundy ruchu ciało przebyło odległość 2m, więc jego prędkość wyniosła

 

`V_(B2)=(2m)/(2s)=1m/s `

Dla ciała C

W ciągu pierwszych 3 sekund ciało przebyło odległość 3m

 

`V_(C1)=(3m)/(3s)=1m/s `

W ciągu ostatniej sekundy ciało się nie poruszało

 

`V_(C2)=0m/s `

Dla ciała D

Ciało to poruszało się ruchem jednostajnym, w ciągu 4s przebyło drogę 3m. Jego prędkość wyniosła więc

 

`V_D=(4m)/(3s)=0,75m/s ` 

 

 

Wykres zależności prędkości od czasu będzie wyglądał więc następująco