Uzupełnij tabelę. Masa ciała: na Ziemi, na Księżycu 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Uzupełnij tabelę. Masa ciała: na Ziemi, na Księżycu

4
 Zadanie

Fizyka poza szkołą
 Zadanie

Ponieważ masa ciała na Ziemi i na Księżycu jest taka sama dwie komórki tabeli można uzupełnić bez żadnych obliczeń.

Masa ciała Siła ciężkości
na Ziemi na Księżycu na Ziemi na Księżycu
`6 \ "kg"` `6 \ "kg"`    
`18 \ "kg"` `18 \ "kg"`    
    `300 \ "N"`  
      `20 \ "N"`

Obliczamy siły ciężkości ciał o masie 6 kg i 18 kg.

Na Ziemi:

`"Q"=6 \ "kg"*10 \ "N"/"kg"=60 \ "N"`  

`"Q"=18 \ "kg"*10 \ "N"/"kg"=180 \ "N"`

Na ciało na Księżycu działa siła ciężkości 6 razy mniejsza niż na Ziemi, stąd:

`"Q"_k=60 \ "N":6=10 \ "N"` 

`"Q"_k=180 \ "N":6=30 \ "N"`

 

Masa ciała Siła ciężkości
na Ziemi na Księżycu na Ziemi na Księżycu
`6 \ "kg"` `6 \ "kg"` `60 \ "N"` `10 \ "N"`
`18 \ "kg"` `18 \ "kg"` `180 \ "N"` `30 \ "N"`
    `300 \ "N"`  
      `20 \ "N"`

 

`"Q"="mg" \ \ \ |:"g"`

 `"Q"/"g"="m"`

`m=(300 \ "N")/(10 \ "N"/("kg"))=30 \ "kg"`

 

Masa ciała Siła ciężkości
na Ziemi na Księżycu na Ziemi na Księżycu
`6 \ "kg"` `6 \ "kg"` `60 \ "N"` `10 \ "N"`
`18 \ "kg"` `18 \ "kg"` `180 \ "N"` `30 \ "N"`
`30 \ "kg"` `30 \ "kg"` `300 \ "N"`  
      `20 \ "N"`

Obliczamy ciężar ciała o masie 30 kg na księżycu, który to jest 6 razy mniejszy od ciężaru na Ziemi.

`"Q"_k=300 \ "N":6=50 \ "N"`

 

Masa ciała Siła ciężkości
na Ziemi na Księżycu na Ziemi na Księżycu
`6 \ "kg"` `6 \ "kg"` `60 \ "N"` `10 \ "N"`
`18 \ "kg"` `18 \ "kg"` `180 \ "N"` `30 \ "N"`
`30 \ "kg"` `30 \ "kg"` `300 \ "N"`  `50 \ "N"`
      `20 \ "N"`

 

Znamy tylko ciężar ciała na Księżycu, który jest 6 razy mniejszy od ciężaru ciała na Ziemi. Ciężar ciała na Ziemi będzie zatem 6 razy większy.

`"Q"=20 \ "N"*6=120 \ "N"`

Obliczamy masę tego ciała.

 

`"Q"="mg" \ \ \ |:"g"`

 `"Q"/"g"="m"`

`m=(120 \ "N")/(10 \ "N"/("kg"))=12 \ "kg"` 

 

Masa ciała Siła ciężkości
na Ziemi na Księżycu na Ziemi na Księżycu
`6 \ "kg"` `6 \ "kg"` `60 \ "N"` `10 \ "N"`
`18 \ "kg"` `18 \ "kg"` `180 \ "N"` `30 \ "N"`
`30 \ "kg"` `30 \ "kg"` `300 \ "N"` `50 \ "N"`
`12 \ "kg"` `12 \ "kg"` `120 \ "N"` `20 \ "N"`

 

DYSKUSJA
Informacje
To jest fizyka 1
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3658

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zobacz także
Udostępnij zadanie