Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz prędkości samochodów po trzech sekundach ruchu dla 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz prędkości samochodów po trzech sekundach ruchu dla

1
 Zadanie

a) Obliczamy przyspieszenie tego samochodu

`m=1500 \ kg`

`F= \ 3000 \ N`

`a=F/m`

`a=(3000 \ N)/(1500 \ kg)=2 \ ((strike(kg)*m)/s^2)/strike(kg)=2 \ m/s^2`

Wartość przyspieszenia mówi nam, że w ciągu każdej sekundy prędkość wzrasta o 2 m/s. Jeśli ciało zwiększa swoją prędkość o taką samą wartość w jednakowych odstępach czasu, to porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Stąd po trzech sekundach prędkość będzie wynosić:

`v=10 \ m/s+2 \ m/s+2 \ m/s+2 \ m/s=16 \ m/s`

Prędkości 10 m/s odpowiada wektor długości 2 cm. Ułóżmy proporcję pozwalającą obliczyć, jaką długość będzie mieć wektor odpowiadający prędkości 16 m/s.

`10 \ m/s \ \ \ \ \ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ 2 \ cm`

`16 \ m/s \ \ \ \ \ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ x \ cm`

`10*x=16*2`

`10x=32 \ \ \ \ |:10`

`x=3,2 \ cm`

b)

`m=1500 \ kg`

`F= \ 1500 \ N`

`a=F/m` 

Ponieważ wektor siły ma przeciwny kierunek do wektora prędkości, przyspieszenie będzie wartością ujemną.

`a=-(1500 \ N)/(1500 \ kg)=-1 \ ((strike(kg)*m)/s^2)/strike(kg)=-1 \ m/s^2` 

Wartość przyspieszenia mówi nam, że w ciągu każdej sekundy prędkość zmniejsza się  o 1 m/s. Jeśli ciało zmniejsza swoją prędkość o taką samą wartość w jednakowych odstępach czasu, to porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym. Stąd po trzech sekundach prędkość będzie wynosić:

`v=10 \ m/s-1 \ m/s-1 \ m/s-1 \ m/s=7 \ m/s`

Prędkości 10 m/s odpowiada wektor długości 2 cm. Ułóżmy propor

cję pozwalającą obliczyć, jaką długość będzie mieć wektor odpowiadający prędkości 7 m/s.

`10 \ m/s \ \ \ \ \ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ 2 \ cm`

`7 \ m/s \ \ \ \ \ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ x \ cm`

`10*x=7*2`

`10x=14 \ \ \ \ |:10`

`x=1,4 \ cm`