Wykres v(t) przedstawia zależność szybkości 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Wykres v(t) przedstawia zależność szybkości

10
 Zadanie

a) Fałsz.

Do sprawdzenia poprawności tego podpunktu nie trzeba nawet obliczać długości przemierzonej drogi. Zauważmy, że pojazd A porusza się przez całą drogę z szybkością 60 m/s, a pojazd B osiąga tą szybkość dopiero przy 10 sekundzie ruchu, stąd na pewno pojazd A przemierza dłuższą drogę.

b) Prawda.

Szybkość pojazdu A jest wielkością stałą, stąd przyspieszenie wynosi 0. Jakiekolwiek by nie było przyspieszenie pojazdu B, jest ono większe od przyspieszenia pojazdu A.

c) Fałsz.

Szybkości obu pojazdów zrównały się w chwili t=10 s (wykresy prędkości od czasu przecięły się w punkcie, który odpowiada czasowi 10 sekund).

d)

Musimy znaleźć czas, po którym długość drogi pokonanej przez oba samochody wynosiła tyle samo.

Obliczmy wartość przyspieszenia pojazdu B:

`a=(60 \ m/s)/(10 \ s)=6 m/s^2 `

Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym (ruch pojazdu B) oblicza się ze wzoru:

`s=1/2at^2`

A w ruchu jednostajnym (ruch pojazdu A):

`s=v*t`

Przyrównując do siebie te wzory i wstawiając znane wartości (prędkości dla pojazdu A i przyspieszenia dla pojazdu B) wyznaczymy równanie, dzięki któremu obliczymy czas, w których droga przebyta przez oba pojazdy jest równa.

`1/2at^2=v*t`

`1/2*6 \ m/s^2*t^2=60 \ m/s*t`

`1/2*6*t^2=60*t`

`3t^2=60t \ \ \ \ \ \ \ |:t`

`3t=60 \ \ \ |:3`

`t=20 \ s`

Sprawdzenie:

Pamiętamy,  że drogę można obliczyć jako pole pod wykresem funkcji v(t). Sprawdźmy, czy dla czasu 20 sekund pola pod wykresami v(t) dla pojazdu A i pojazdu B są takie same.

 

`` Zdanie d) jest fałszywe.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-05-29
Dzięki :D
Informacje
Świat fizyki 1B
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3560

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie