Cel: Obserwujemy dyfuzję (II). Schematyczny 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Schematyczne rysunek doświadczenia:

Wynik obserwacji:

Czas rozpoczęcia obserwacji: (odpowiedź indywidualna)

 

Po upływie 15 minut obserwuję powiększenie zabarwionej części jabłka. Odległość od środka do najbardziej oddalonego zabarwionego punktu wynosi 1 cm. Po upływie 30 minut obserwuję ponownie powiększenie zabarwionej części jabłka. Odległość od środka do najbardziej oddalonego zabarwionego punktu wynosi 2,3 cm. Wyjaśnienie zjawiska: Roztwór atramentu umieszczony na jabłku samorzutnie i stopniowo barwił jabłko, ponieważ zaszła dyfuzja cząsteczek jabłka z cząsteczkami atramentu.

Odpowiedź na pytanie:

Dyfuzja cieczy w jabłku jest wolniejsza od dyfuzji cieczy w wodzie. Jest to związane z tym, że cząsteczki wody, ze względu na jej ciekły stan skupienia, nieustannie się poruszają. Jabłko substancja stała. Zawiera on wprawdzie dużą ilość wody, dlatego możemy obserwować w stosunkowo krótkim czasie zjawisko dyfuzji, jednak ruchy cząsteczek nie są tak swobodne i szybkie jak w cieczy, dlatego też dyfuzja zachodzi wolniej.

DYSKUSJA
user avatar
Dominik

4 listopada 2018
Dziena 👍
klasa:
Informacje
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Monika

23789

Nauczyciel

Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom