Autorzy:Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik

Wydawnictwo:ZamKor

Rok wydania:2015

Zanalizuj schematyczny rysunek doświadczenia 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Zanalizuj schematyczny rysunek doświadczenia

4
 Zadanie

Cel:

Wyznaczenie gęstości substancji.

Wykorzystane przedmioty i przyrządy pomiarowe:

kostka badanej substancji, siłomierz, cylinder miarowy, woda

Dokładność przyrządów pomiarowych:

Siłomierz

`0,1 \ N`

Cylinder miarowy

`25 \ cm^3`

Kolejne czynności i pomiary:

  • Mierzymy ciężar klocka i z przekształconego wzoru na siłę ciężkości wyznaczamy jego masę :

`m=F_c/g`

`m=(2,7 N)/(10 N/(kg))= 0,27 kg`

  • Wlewamy wodę do menzurki i określamy jej objętość:

`V_1=175 cm^3`

  • Wrzucamy kostkę do tej menzurki i określamy objętość wody i kostki:

`V_2=275 cm^3`

  • Określamy objętość klocka:

`V_2-V_1=275 cm^3-175 cm^3=100cm^3`

  • Obliczamy gęstość:

`rho=m/V=(0,27 kg)/(100cm^3)=(270 g)/(100cm^3)=2,7 g/(cm^3)`

Wyniki pomiarów i obliczeń:

 

Mierzona lub wyznaczana wielkość Wynik
masa klocka `0,27kg`
początkowa objętość wody `175cm^3`
objętość wody i klocka `275 cm^3`
objętość klocka `100cm^3`
gęstość klocka `2,7 g/(cm^3)`

 

Wniosek: Klocek został wykonany z aluminium