Oblicz ciśnienie, jakie wywiera na podłoże skrzynka 4.89 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`F_(g)=m*g`

`F_(g)=50 \ strike"kg"*10 \ "N"/strike"kg"=500 \ "N" `

W tym przypadku:

 `F_(n) = F_(g)`

`p=(F_n)/S=(F_g)/S`

`p=(500 \ "N")/(0,5 \ m^2)=(500 \ "N")/(1/2 \ m^2)=500*2 \ Pa=1000 \ Pa`

Odpowiedź:

Skrzynka o wywiera na podłoże ciśnienie 1000 Pa.

DYSKUSJA
Informacje
Spotkania z fizyką 1
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3734

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie