Przerysuj do zeszytu i narysuj wypadkowa sił. 4.51 gwiazdek na podstawie 55 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"a)"` 

 

`"F"_"w"=5\ "N"-3\ "N"` 

`"F"_"w"=2\ "N"` 

Zmierzmy linijką długość wektora siły o wartości 5 N. Wynosi ona 2,6 cm. Obliczamy więc, że 2 N odpowiadają długości wektora o wartości:

`5\ "N"\ -\ 2,6\ "cm"` 

`2\ "N"\ -\ "x"` 

`"x"=(2\ strike"N"*2,6\ "cm")/(5\ strike"N")` 

`"x"~~1\ "cm"` 

Czyli długość wektora siły wypadkowej wynosi około 1 cm. 

`"b)"` 

 

`"F"_"w"=2\ "N"+1\ "N"` 

`"F"_"w"=3\ "N"` 

Długość wektora siły o wartości 1 N wynosi 0,7 cm (7 mm), więc długość wektora siły wypadkowej jest 3 razy dłuższa i wynosi:

`"x"=0,7\ "cm"*3=2,1\ "cm"`   

Czyli długość wektora siły wypadkowej wynosi około 2,1 cm. 

`"c)"` 

 

`"F"_"w"=sqrt((3\ "N")^2+(1\ "N"^2))`    

`"F"_"w"=sqrt(9\ "N"+1\ "N")` 

`"F"_"w"=sqrt(10\ "N")` 

`"F"_"w"~~3,2\ "N"` 

Długość wektora siły o wartości 1 N wynosi 0,7 cm (7 mm), więc długość wektora siły wypadkowej jest 3,2 razy dłuższa i wynosi:

`"x"=0,7\ "cm"*3,2=2,2\ "cm"` 

Czyli długość wektora siły wypadkowej wynosi około 2,2 cm. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-22
dzięki!!!!
Informacje
Spotkania z fizyką 1
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3632

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie