Autorzy:Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przerysuj do zeszytu i narysuj wypadkowa sił. 4.29 gwiazdek na podstawie 38 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"a)"` 

 

`"F"_"w"=5\ "N"-3\ "N"` 

`"F"_"w"=2\ "N"` 

Zmierzmy linijką długość wektora siły o wartości 5 N. Wynosi ona 2,6 cm. Obliczamy więc, że 2 N odpowiadają długości wektora o wartości:

`5\ "N"\ -\ 2,6\ "cm"` 

`2\ "N"\ -\ "x"` 

`"x"=(2\ strike"N"*2,6\ "cm")/(5\ strike"N")` 

`"x"~~1\ "cm"` 

Czyli długość wektora siły wypadkowej wynosi około 1 cm. 

`"b)"` 

 

`"F"_"w"=2\ "N"+1\ "N"` 

`"F"_"w"=3\ "N"` 

Długość wektora siły o wartości 1 N wynosi 0,7 cm (7 mm), więc długość wektora siły wypadkowej jest 3 razy dłuższa i wynosi:

`"x"=0,7\ "cm"*3=2,1\ "cm"`   

Czyli długość wektora siły wypadkowej wynosi około 2,1 cm. 

`"c)"` 

 

`"F"_"w"=sqrt((3\ "N")^2+(1\ "N"^2))`    

`"F"_"w"=sqrt(9\ "N"+1\ "N")` 

`"F"_"w"=sqrt(10\ "N")` 

`"F"_"w"~~3,2\ "N"` 

Długość wektora siły o wartości 1 N wynosi 0,7 cm (7 mm), więc długość wektora siły wypadkowej jest 3,2 razy dłuższa i wynosi:

`"x"=0,7\ "cm"*3,2=2,2\ "cm"` 

Czyli długość wektora siły wypadkowej wynosi około 2,2 cm.