Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od

6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

a) Samochód przyspieszał na I i III odcinku ruchu.

b) Samochód poruszał się ruchem przyspieszonym 6+2=8 sekund

c) Najpierw obliczmy przyspieszenie samochodu w czasie pierwszych 4 sekund ruchu.

`a=(Deltav)/(Deltat)=(10 \ m/s)/(4 \ s)= 5/2 m/s^2= 2,5 \ m/s^2`

Teraz możemy obliczyć drogę:

`s=(a*t^2)/2=(2,5*4^2)/2=(2,5*strike16^8)/strike2^1=2,5*8=ul(ul(ul(20 \ m)))`

d) Między 6 a 10 sekundą ruchu poruszał się ruchem jednostajnym z prędkością 15 m/s. Obliczmy drogę, wyprowadzając najpierw wzór na nią ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym:

`v=s/t \ \ \ |*t`

`v*t=s`

`s=15 \ m/s*4 \ s=ul(ul(ul(60 \ m)))`

e) Drogę pokonaną w II fazie ruchu obliczyliśmy w poprzednim podpunkcie, wynosiła ona 60 metrów. Obliczmy drogę pokonaną w IV fazie ruchu:

`s=25 \ m/s*2 \ s=ul(ul(ul(50 \ m))`

`60 \ m>50 \ m`

Droga pokona w II fazie ruchu była większa od drogi pokonanej w IV fazie ruchu.

f) Ponieważ przyspieszenie do 6 sekundy ruchu było stałe, to przyspieszenie w I fazie ruchu obliczyliśmy w podpunkcie c) i wynosiło ono 2,5 m/s2. Obliczmy przyspieszenie w III fazie ruchu:

`a=(Deltav)/(Deltat)=(25-15)/(12-10)=10/2=5 \m/s^2`

`5 \m/s^2 \ > \ 2,5 \ m/s^2`

Przyspieszenie w III fazie ruchu było większe niż przyspieszenie w I fazie ruchu.

g) Prędkość była stała w II i IV fazie ruchu. Znamy wartość tych prędkości ale w jednostce m/s. Przeliczmy je na jednostkę km/h.

`15 \ m/s=15 *(1/1000 \ km)/(1/3600 \ h)=15*(36strike00)/(10strike00) \ (km)/h=strike15^3*36/strike10^2 (km)/h=3*36/2 \ (km)/h=3*18=54 \ (km)/h`

Po sprowadzeniu prędkości w II fazie ruchu do jednostki km/h okazuje się, że jej wartość to właśnie 54 km/h. Niekoniecznie jest więc już przeliczanie na tą jednostkę prędkości w IV fazie ruchu.

Prędkość samochodu była stała i równa 54 km/h w drugiej fazie ruchu.

DYSKUSJA
Informacje
Spotkania z fizyką 1
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6606

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie