Autorzy:Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od

6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

a) Samochód przyspieszał na I i III odcinku ruchu.

b) Samochód poruszał się ruchem przyspieszonym 6+2=8 sekund

c) Najpierw obliczmy przyspieszenie samochodu w czasie pierwszych 4 sekund ruchu.

`a=(Deltav)/(Deltat)=(10 \ m/s)/(4 \ s)= 5/2 m/s^2= 2,5 \ m/s^2`

Teraz możemy obliczyć drogę:

`s=(a*t^2)/2=(2,5*4^2)/2=(2,5*strike16^8)/strike2^1=2,5*8=ul(ul(ul(20 \ m)))`

d) Między 6 a 10 sekundą ruchu poruszał się ruchem jednostajnym z prędkością 15 m/s. Obliczmy drogę, wyprowadzając najpierw wzór na nią ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym:

`v=s/t \ \ \ |*t`

`v*t=s`

`s=15 \ m/s*4 \ s=ul(ul(ul(60 \ m)))`

e) Drogę pokonaną w II fazie ruchu obliczyliśmy w poprzednim podpunkcie, wynosiła ona 60 metrów. Obliczmy drogę pokonaną w IV fazie ruchu:

`s=25 \ m/s*2 \ s=ul(ul(ul(50 \ m))` 

`60 \ m>50 \ m`

Droga pokona w II fazie ruchu była większa od drogi pokonanej w IV fazie ruchu.

f) Ponieważ przyspieszenie do 6 sekundy ruchu było stałe, to przyspieszenie w I fazie ruchu obliczyliśmy w podpunkcie c) i wynosiło ono 2,5 m/s2. Obliczmy przyspieszenie w III fazie ruchu:

`a=(Deltav)/(Deltat)=(25-15)/(12-10)=10/2=5 \m/s^2`

`5 \m/s^2 \ > \ 2,5 \ m/s^2`

Przyspieszenie w III fazie ruchu było większe niż przyspieszenie w I fazie ruchu.

g) Prędkość była stała w II i IV fazie ruchu. Znamy wartość tych prędkości ale w jednostce m/s. Przeliczmy je na jednostkę km/h.

`15 \ m/s=15 *(1/1000 \ km)/(1/3600 \ h)=15*(36strike00)/(10strike00) \ (km)/h=strike15^3*36/strike10^2 (km)/h=3*36/2 \ (km)/h=3*18=54 \ (km)/h`

Po sprowadzeniu prędkości w II fazie ruchu do jednostki km/h okazuje się, że jej wartość to właśnie 54 km/h. Niekoniecznie jest więc już przeliczanie na tą jednostkę prędkości w IV fazie ruchu.

Prędkość samochodu była stała i równa 54 km/h w drugiej fazie ruchu.