Autorzy:Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańsk

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Pewna elektrownia wodna wykorzystuje 4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Pewna elektrownia wodna wykorzystuje

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

`"Dane:"` 

`h=150m`

`V=1l`

`"Szukane:"` 

`E_p=?`

`"Rozwiązanie:"` 

Przeliczamy jednostki do jednostek podstawowych:

`V=1l= 1 dm^3= 0,001 m^3`

Mając gęstość i objętość wody, możemy obliczyć jej masę według wzoru:

`m=rho* V`

Gęstość wody pamiętamy z I klasy lub odczytujemy z tablic:

`rho_(H_2O)= 1000 (kg)/m^3`

`m=1000 (kg)/m^3*0,001 m^3= 1 kg`

Mając już wszystkie dane potrzebne do obliczenia energii potencjalnej, podstawiamy je do wzoru:

`E_p= m*g*h=1 kg* 150m* 10 N/(kg)= 1 500 J`