Klasa
3 szkoły podstawowej
Przedmiot
Edukacja wczesnoszkolna
Wybierz książkę
Oto ja 3. Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze cz. 1, Zeszyt ćwiczeń
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

  • 3

    Zadanie

Najpierw obliczamy:

3oC + 3oC = 6oC

7oC + 3oC = 10oC

0oC + 3oC = 3oC

-2oC + 3oC = 1oC

6 10 3 1
3 7 0 -2

-5oC - 3oC = -8oC

0oC - 3oC = -3oC

4oC - 3oC = 1oC

7oC - 3oC = 4oC

-5 0 4 7
-8 -3 1 4

Komentarze