Klasa
3 szkoły podstawowej
Przedmiot
Edukacja wczesnoszkolna
Wybierz książkę
Szkolni przyjaciele 3. Karty ćwiczeń cz. 2, Zeszyt ćwiczeń
  • 3

    Zadanie

  • 4

    Zadanie

Zapisujemy przymiotniki w liczbie i odpowiednie pytanie z nazwą rodzaju:

poważny - jaki? rodzaj męski

dobra - jaka? rodzaj żeński

głębokie - jakie? rodzaj nijaki

  • Taką samą formę w liczbie mnogie i w liczbie pojedynczej będzie miał przymiotnik głębokie, np. naczynie. Układamy przykładowe zdanie:

Moja mama kupiła dzisiaj głębokie zielone naczynie.

Mój tata kupił mojej mamie jeszcze dwa głębokie zielone naczynia. 

Komentarze