Elementarz XXI wieku. Ćwiczenia edukacja matematyczna cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

W sklepiku szkolnym można... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 3 Klasa
 3. Edukacja wczesnoszkolna

W sklepiku szkolnym można...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Ile kanapek przygotowano razem?

Dodajemy do siebie wszystkie kanapki:

`35+42+18=95`

Odpowiedź: Razem przygotowano 95 kanapek.

O ile więcej przygotowano kanapek z wędliną niż z dżemem?

`42-18=24`

Odpowiedź: Przygotowano o 24 więcej kanapek z wędliną niż z dżemem.

O ile mniej przygotowano kanapek z serem niż wędliną?

`42-35=7`

Odpowiedź: Przygotowano o 7 kanapek z serem mniej niż z wędliną. 

 • Ile kanapek z wędliną zostało?

`42-15=27`

Odpowiedź: Zostało 27 kanapek z wędliną.

 • Ile kanapek razem sprzedano?

Obliczamy, ile kanapek z serem sprzedano:

`35-16=19`

Teraz możemy obliczyć, ile kanapek razem sprzedano:

`19+15=34`

Odpowiedź: Razem sprzedano 34 kanapki.   

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Krysytna Bielenicka, Maria Bura
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

11653

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie