Elementarz XXI wieku. Ćwiczenia edukacja matematyczna cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Wykonaj obliczenia. Dobierz liczby... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 3 Klasa
 3. Edukacja wczesnoszkolna

Wykonaj obliczenia. Dobierz liczby...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Ramki żółte:

`40+\ "___"\ +\ "___"\ =55`

Suma dwóch wybranych liczb musi wynosić 15, ponieważ `55 - 40=15` 

Mogą to więc być: `7+8=15` 

`40+7+8=55`

 

`74+\ "___"\ +\ "___"\ =87`

Suma dwóch wybranych liczb musi wynosić 13, ponieważ `87- 74=13` 

Mogą to więc być: `5+8=13` 

`74+5+8=87`

 

`53+\ "___"\ +\ "___"\ =69`

Suma dwóch wybranych liczb musi wynosić 16, ponieważ `69- 53=16` 

Mogą to więc być: `7+9=16`

`53+7+9=69`

 

`86+\ "___"\ +\ "___"\ =98`

Suma dwóch wybranych liczb musi wynosić 12, ponieważ `98-86=12` 

Mogą to więc być: `5+7=12`

`86+5+7=98`

 

Ramki niebieskie:

`80-\ "___"\ -\ "___"\ =64`

Suma dwóch wybranych liczb musi wynosić 16, ponieważ `80-64=16`   

Mogą to więc być: `9+7=16`

`80-9-7=64`   

 

`59-\ "___"\ -\ "___"\ =46`

Suma dwóch wybranych liczb musi wynosić 13, ponieważ `59-46=13`   

Mogą to więc być: `5+8=13`

`59-5-8=46`

 

`98-\ "___"\ -\ "___"\ =83`

Suma dwóch wybranych liczb musi wynosić 15, ponieważ `98-83=15`    

Mogą to więc być: `7+8=15`

`98-7-8=83`

 

`77-\ "___"\ -\ "___"\ =60`

Suma dwóch wybranych liczb musi wynosić 17, ponieważ `77-60=17`    

Mogą to więc być: `9+8=17`

`77-9-8=60` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Krysytna Bielenicka, Maria Bura
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

11564

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie