Elementarz XXI wieku. Ćwiczenia edukacja matematyczna cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Odczytaj z tabeli ceny przedmiotów... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 3 Klasa
  3. Edukacja wczesnoszkolna

Odczytaj z tabeli ceny przedmiotów...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Ceny przedmiotów:

długopis - 23 zł,

pendrive - 31 zł,

etui - 12 zł,

myszka - 73 zł, 

gra komputerowa - 41 zł.

Marta ma: `50\ "zł"+10\ "zł"+5\ "zł"+2*2\ "zł"=65\ "zł"+4\ "zł"=69\ "zł"`

Dominik ma: `50\ "zł"+2*20\ "zł"+5\ "zł"+2\ "zł"=50\ "zł"+40\ "zł"+7\ "zł"=97\ "zł"`

Kacper ma: `2*50\ "zł"=100\ "zł"`

  • Uzupełniamy:

Marta kupiła długopis i pendrive, więc zapłaciła: `23\ "zł"+31\ "zł"=54\ "zł"`

Zostało jej więc: `69\ "zł"-54\ "zł"=15\ "zł"`

Marta miała 69 zł, wydała 54 zł, zostało jej 15 zł. 

 

Dominik kupił pendrive, etui i grę komputerową, więc zapłacił: `31\ "zł"+12\ "zł"+41\ "zł"=84\ "zł"`

Zostało mu więc: `97\ "zł"-84\ "zł"=13\ "zł"`

Dominik miał 97 zł, wydał 84 zł, zostało mu 13 zł. 

 

 

Kacper kupił etui i myszkę, więc zapłacił: `12\ "zł"+73\ "zł"=85\ "zł"`

Zostało mu więc: `100\ "zł"-85\ "zł"=15\ "zł"`

Kacper miał 100 zł, wydał 85 zł, zostało mu 15 zł.   

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Krysytna Bielenicka, Maria Bura
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

11803

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie