Elementarz XXI wieku. Ćwiczenia edukacja matematyczna cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Zaznacz na diagramie, jaką temperaturę... 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 3 Klasa
  3. Edukacja wczesnoszkolna

Zaznacz na diagramie, jaką temperaturę...

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Zaznaczamy na diagramie.

Najpierw temperaturę w sobotę i środę:

Teraz zaznaczamy temperaturę w poniedziałek: `12^@"C"+10^@"C"=22^@"C"`

Zaznaczamy wtorek (była taka sama temperatura jak w poniedziałek:

Teraz zaznaczamy temperaturę w czwartek: `26^@"C"-7^@"C"=19^@"C"` i w piątek: `19^@"C"-7^@"C"=12^@"C"` 

W niedzielę zaznaczamy dowolną temperaturę powyżej 20oC:

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Krysytna Bielenicka, Maria Bura
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

11813

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie