Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia 3. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zbiór zadań

Rozwiązanie:

2,3-dimetylobutan można otrzymać:

A. w syntezie Wurtza z 2-chloropropanu

Komentarze