Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń
 Atom węgla   a  b   d  e
 Stopień utlenienia   -II   -I  0  -III

Komentarze