Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Egzamin maturalny Chemia. Poziom rozszerzony 2017, Arkusz

Informacja do zadania  

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych 

 

Treść 

Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1 i 2. Uzupełnij tabelę. 

   Typ reakcji   Mechanizm reakcji 
 Reakcja 1     
 Reakcja 2     

 


Rozwiązanie 

   Typ reakcji   Mechanizm reakcji 
 Reakcja 1 

Komentarze