Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Zapisujemy równanie reakcji:

 

Widzimy, że benzen i nitrobenzen pozostają w reakcji w stosunku molowym 1:1. Masa molowa benzenu to 78 g/mol zaś nitrobenzenu 123 g/mol. Liczymy masę benzenu, który przereagował dając 12,3 g nitrobenzenu:

Komentarze