Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia 4 Witowski. NOWA EDYCJA 2021. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami 2002-2021, Zbiór zadań

a) Wzór półstrukturalny jonu glicyny w pI 

  

 

b) Jon glicyny będą wędrować w kierunku:

Komentarze