Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
To jest chemia. Zbiór zadań zakres rozszerzony. Wydanie 2019, Zbiór zadań

a) Równanie dysocjacji jonowej nadtlenku wodoru: 

  

b)

Komentarze