Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Zbiór zadań

W wyniku reakcji zobojętniania kwasu solnego (żołądkowego) wodorotlenkiem magnezu znajdującym się w tabletce reakcja zachodzi między: 

    a) jonami Mg2+ a anionami Cl-  

Komentarze