Chemia 3. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2018 (Zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura)

Oblicz, ile moli alkoholu... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile moli alkoholu...

952
 Zadanie

953
 Zadanie
954
 Zadanie

Zapisujemy równanie reakcji:

rownanie matematyczne  

Wyrażenie na stałą równowagi hydrolizy estru:

rownanie matematyczne    

 

Wiemy, że do kolny wprowadzono po 2 mole ciekłego estru i wody oraz 1 mol bezwodnego kwasu, zatem początkowe stężenie molowe każdego ze związku możemy zapisać następująco:

rownanie matematyczne   

rownanie matematyczne   

rownanie matematyczne   

rownanie matematyczne  

W stanie równowagi objętość reagentów jest stała V = const, a w wyniku hydrolizy w stanie równowago powstało x moli alkoholu, zatem stężenia równowagowe reagentów wynoszą:

rownanie matematyczne  

rownanie matematyczne   

rownanie matematyczne   

rownanie matematyczne   

Otrzymane stężenia podstawiamy do wyrażenia na stałą równowagi hydrolizy: 

rownanie matematyczne    

rownanie matematyczne   

rownanie matematyczne   

rownanie matematyczne   

rownanie matematyczne   

Odpowiedź: W stanie równowagi hydrolizy w kolbie znajdowało się 0,8 mola alkoholu.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom