Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej., Zbiór zadań

MnCl2, MnSO4, Mn(NO3)2 

1. MnCl2 + 2NaOH     Mn(OH)2 + 2NaCl 

Zapis jonowy:

Mn2++2Cl- + 2Na++2OH-    Mn(OH)2 + 2Na++2Cl-

Zapis jonowy skrócony:

Mn2+ + 2OH-    Mn(OH)2 

2. MnSO4 + 2NaOH     Mn(OH)2 + Na2SO4 

Zapis jonowy:

Mn2++SO2- + 2Na++2OH-    Mn(OH)2 + 2Na++SO2-

Zapis jonowy skrócony:

Mn2+ + 2OH-    Mn(OH)2 

3. Mn(NO3)2 + 2NaOH     Mn(OH)2 + 2NaNO3

Zapis jonowy:

Mn2++2NO3- + 2Na++2OH-    Mn(OH)2 + 2Na++2NO3-

Zapis jonowy skrócony:

Mn2+ + 2OH-    Mn(OH)2 

Komentarze