Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej. (Zbiór zadań, Nowa Era )

Znając masę cząsteczkową, podaj nazwy pierwiastków chemicznych oznaczonych literą E w podanych wzorach związków chemicznych 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Chemia

Znając masę cząsteczkową, podaj nazwy pierwiastków chemicznych oznaczonych literą E w podanych wzorach związków chemicznych

66
 Zadanie
67
 Zadanie
68
 Zadanie
69
 Zadanie
70
 Zadanie
71
 Zadanie
72
 Zadanie

73
 Zadanie

a)

`M_(EO_2)=44u`

`M_O=16u`

`M_(EO_2)=M_E+2*M_O`

`M_(EO_2)=M_E+2*16u=44u`

`M_E+32u=44u\ \|\ \ -32u`

`M_E=44u-32u`

`M_E=12u`

Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o masie 12 u - jest to węgiel. Wzór związku jest więc następujący:

`CO_2`

b)

`M_(EO_3)=80u`

`M_O=16u`

`M_(EO_3)=M_E+3*M_O`

`M_(EO_3)=M_E+3*16u=80u`

`M_E+48u=80u\ \ |\ \ -48u`

`M_E=32u`

Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o masie 32 u - jest to siarka. Wzór związku jest więc następujący:

`SO_3`

c)

`M_(E_2O_3)=160u`

`M_O=16u`

`M_(E_2O_3)=2*M_E+3*M_O`

`M_(E_2O_3)=2*M_E+3*16u=160u`

`2*M_E+48u=160u\ \ |\ \ -48u`

`2*M_E=112u\ \ |\ \ :2`

`M_E=56u`

Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o masie 56 u - jest to żelazo. Wzór związku jest więc następujący:

`Fe_2O_3`

d)

`M_(Fe_2E_3)=208u`

`M_(Fe)=56u`

`M_(Fe_2E_3)=2*M_(Fe)+3*M_E`

`2*56u+3*M_E=208u`

`112u+3*M_E=208u\ \ |\ \ -112u`

`3*M_E=96u\ \ |\ \ :3`

`M_E=32u`

Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o masie 32 u - jest to siarka. Wzór związku jest więc następujący:

`Fe_2S_3`

e)

`M_(EOH)=40u`

`M_O=16u`

`M_H=1u`

`M_(EOH)=M_E+M_O+M_H`

`M_E+16u+1u=40u`

`M_E+17u=40u\ \ |\ \ -17u`

`M_E=23u`

Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o masie 23 u - jest to sód. Wzór związku jest więc następujący:

`NaOH`

f)

`M_(Na_2EO_3)=106u`

`M_(Na)=23u`

`M_O=16u`

`M_(Na_2EO_3)=2*M_(Na)+M_E+3*M_O`

`2*23u+M_E+3*16u=106u`

`94u+M_E=106u\ \ |\ \ -94u`

`M_E=12u`

Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o masie 12 u - jest to węgiel. Wzór związku jest więc następujący:

`Na_2CO_3`

g)

`M_(H_4E_2O_7)=178u`

`M_H=1u`

`M_O=16u`

`M_(H_4E_2O_7)=4*M_H+2*M_E+7*M_O`

`4*1u+2*M_E+7*16u=178u`

`116u+2*M_E=178u\ \ |\ \ -116u`

`2*M_E=62u\ \ |\ \ :2`

`M_E=31u`

Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o masie 31 u - jest to fosfor. Wzór związku jest więc następujący:

`H_4P_2O_7`

h)

`M_(E(OH)_3)=78u`

`M_O=16u`

`M_H=1u`

`M_(E(OH)_3)=M_E+3*M_O+3*M_H`

`M_E+3*16u+3*1u=78u`

`M_E+51u=78u\ \ |\ \ -51u`

`M_E=27u`

Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o masie 27 u - jest to glin. Wzór związku jest więc następujący:

`Al(OH)_3`

i)

`M_(Ca_3(EO_4)_2)=310u`

`M_(Ca)=40u`

`M_O=16u`

`M_(Ca_3(EO_4)_2)=3*M_(Ca)+2*M_E+8*M_O`

`3*40u+2*M_E+8*16u=310u`

`248u+2*M_E=310u\ \ |\ \ -248u`

`2*M_E=62u\ \ |\ \ :2`

`M_E=31u`

Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o masie 31 u - jest to fosfor. Wzór związku jest więc następujący:

`Ca_3(PO_4)_2`

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1895

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie