Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Świat chemii 7 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP )

Zmieszano 200 cm³ 10-procentowego... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Chemia

Zmieszano 200 cm³ 10-procentowego...

9
 Zadanie

10
 Zadanie

Dane: 

`"V"_1=200\ "cm"^3` 

`C_(p1)=10%` 

`"d"_1=1,01\ "g"/"cm"^3` 

`"V"_2=500\ "cm"^3` 

`C_(p2)=40%` 

`"d"_2=1,1\ "g"/"cm"^3` 

Szukane: 

`C_(p3)=?` 

Rozwiązanie: 

Mieszając dwa roztwory tej samej substancji o różnych stężeniach procentowych: 

- masa otrzymanego roztworu to suma mas zmieszanych ze sobą roztworów 

- masa substancji rozpuszczonej zawartej w otrzymanym roztworze to suma mas substancji rozpuszczonych zawartych z mieszanych roztworach 

 

W pierwszej kolejności obliczamy masę roztworu 1 i 2, znając ich objętości oraz gęstości, przekształcamy wzór na gęstość do postaci, z której możemy obliczyć masę: 

`"d"="m"/"V"\ ->\ "m"="d"*"V"` 

masa roztworu 1: 

`"m"_(r1)="d"_1*"V"_1` 

`"m"_(r1)=1,01\ "g"/"cm"^3*200\ "cm"^3=202\ "g"` 

masa roztworu 2:

`"m"_(r2)="d"_2*"V"_2` 

`"m"_(r2)=1,1\ "g"/"cm"^3*500\ "cm"^3=550\ "g"`      

Masa roztworu 3 po zmieszaniu roztworu 1 i 2: 

`"m"_(r3)="m"_(r1)+"m"_(r2)` 

`"m"_(r3)=202\ "g"+550\ "g"=752\ "g"` 

Obliczamy masy substancji rozpuszczonych w roztworze 1 i 2: 

przekształcamy wzór na stężenie procentowe: 

`C_p="m"_s/"m"_r*100%\ \ ->\ \ "m"_s=(C_p*"m"_r)/100%` 

masa substancji rozpuszczonej w roztworze 1: 

`"m"_(s1)=(C_(p1)*"m"_(r1))/(100%)`  

`"m"_(s1)=(10%*202\ "g")/(100%)` 

`"m"_(s1)=20,2\ "g"` 

masa substancji rozpuszczonej w roztworze 2: 

`"m"_(s2)=(C_(p2)*"m"_(r2))/(100%)` 

`"m"_(s2)=(40%*550\ "g")/(100%)` 

`"m"_(s2)=220\ "g"` 

Masa substancji rozpuszczonej w roztworze 3: 

`"m"_(s3)="m"_(s1)+"m"_(s2)` 

`"m"_(s3)=20,2\ "g"+220\ "g"=240,2\ "g"` 

Stężenie procentowe roztworu powstałego przez zmieszanie roztworu 1 i 2: 

 `C_(p3)=("m"_(s3))/("m"_(r3))*100%` 

`C_(p3)=(240,2\ "g")/(752\ "g")*100%`  

`C_(p3)=31,94%` 

Odpowiedź: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 31,94%.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom