Świat chemii 7 (Podręcznik, WSiP )

Jakie stężenie procentowe... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Chemia

Dane: 

`"m"_w=50\ "g"`  

`"m"_r=1\ "kg"`   

`C_(p1)=5%`  

Szukane: 

`C_(p2)=?` 

Rozwiązanie: 

Zmieniamy jednostki masy roztworu z kg na g: 

`"m"_r=1\ "kg"=1000\ "g"` 

Korzystamy z definicji stężenia procentowego, jeśli w 100 g roztworu znajduje się 5 g substancji, to x g substancji znajduje się w 1000 g roztworu: 

`(100\ "g")/(1000\ "g")=(5\ "g")/("x")` 

`"x"*100\ "g"=1000\ "g"*5\ "g"` 

`"x"=(1000\ "g"*5\ "g")/(100\ "g")` 

`"x"=50\ "g"`  

Masa substancji w 1000 g 5-procentowego roztworu wynosi `"m"_s=50\ "g"`   

Wielkością, która nie ulegnie zmianie po odparowaniu rozpuszczalnika, jest masa substancji, która znajduje się w roztworze początkowym i końcowym - jest taka sama, zmienia się natomiast masa rozpuszczalnika tym samym masa całego roztworu. 

Oblicza, masę roztworu po odparowaniu 50 g wody: 

`"m"_(r2)="m"_(r1)-"m"_w` 

`"m"_(r2)=1000\ "g"-50\ "g"=950\ "g"`    

Obliczamy stężenie procentowe roztworu końcowego: 

`C_(p2)="m"_s/("m"_(r2))*100%` 

`C_(p2)=(50\ "g")/(950\ "g")*100%` 

`C_(p2)=5,3%` 

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu po odparowaniu 50 g rozpuszczalnika wynosi 5,3%.   

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Anna Warchoł, Andrzej Danel, Dorota Lewandowska, Marcin Karelus, Waldemar Tejchman
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie