Prowadzono obserwację dwóch... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Prowadzono obserwację dwóch...

48
 Zadanie

49
 Zadanie

Radionuklid X

Obserwację prowadzono 30 dni, czyli

Po tym czasie pozostało 12,5% pierwotnej masy próbki, czyli 0,125 masy początkowej tej próbki

Zapiszmy schemat rozpadu próbki i obliczmy, ile rozpadów musiało zajść, aby masa próbki zmalała do wartości 12,5%

Ze schematu widać, że aby pozostało 0,125 masy początkowej próbki muszą zajść trzy rozpady połówkowe. Wiemy, że rozpady te zajęły 30 dni. Na tej podstawie możemy wyznaczyć czas jednego takiego rozpadu, czyli czas połowicznej przemiany tego radionuklidu:

Czas połowicznego rozpadu radionuklidu X wynosi więc 10 dni.

Radionuklid Y

Obserwację prowadzono 44 dni, czyli

Po tym czasie rozpadło się 93,75% pierwotnej masy próbki, czyli pozostało 6,25%. Jest to 0,0625 początkowej masy próbki

Zapiszmy schemat rozpadu próbki i obliczmy, ile rozpadów musiało zajść, aby masa próbki zmalała do wartości 6,25%

Ze schematu widać, że aby pozostało 0,0625 masy początkowej próbki muszą zajść cztery rozpady połówkowe. Wiemy, że rozpady te zajęły 44 dni. Na tej podstawie możemy wyznaczyć czas jednego takiego rozpadu, czyli czas połowicznej przemiany tego radionuklidu:

Czas połowicznego rozpadu radionuklidu Y wynosi więc 11 dni.

Trwalszym radionuklildem będzie ten pierwiastek, którego okres połowicznego rozpadu jest dłuższy.

Odpowiedź:Czas połowicznego rozpadu (w dniach) radionuklidu X to 10 dni, radionuklidu Y to 11 dni. Trwalszy jest radionuklid oznaczony literą Y.
DYSKUSJA
user avatar
Ten młody

30 marca 2018
Dzieki za pomoc :):)
user avatar
Rozalia

11 lutego 2018
Dziena 👍
klasa:
Informacje
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
ISBN: 9788393094240
Autor rozwiązania
user profile

Ania

24428

Nauczyciel

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady: `3/8, \ \ \ 23/36, \ \ \ 1/4, \ \ \ 0/5` 

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jemu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

  Przykłady:  `15/7, \ \ \ 3/1, \ \ \ 129/5, \ \ \ 17/17` 

Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2$$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm^2$$ ; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom