Chemia 2. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017 (Zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura)

Ile atomów miedzi wydziela się... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Ile atomów miedzi wydziela się...

1234
 Zadanie

1235
 Zadanie
1236
 Zadanie
1237
 Zadanie

Dane:

`I=1\ "A"` 

`t=30\ "min"=1800\ "s"` 

`F=96500\ "C"` 

`M_(Cu)=63,5\ "g"/"mol"`  

Szukane:

`n_"at."=?` 

Rozwiązanie:

Podczas procesu katodowego zachodzi następująca reakcja:

`Cu^(2+)+2e^-\ ->\ Cu` 

W procesie wymieniane są dwa elektrony, a więc z=2

Korzystając z praw Faradaya zapisujemy, że:

`m=kIt` 

`k=M/(zF)` 

A więc:

`m=(MIt)/(zF)` 

Dzielimy obie strony równania przez M:

`n=(It)/(zF)` 

Wyznaczamy liczbę moli wydzielonej miedzi:

`n=(1\ "A"*1800\ "s")/(2*96500\ ("A"*"s")/"mol")=9,32*10^(-3)\ "mol"` 

W wyniku elektrolizy wydzieliło się 9,32.10-3 mol Cu. Wiemy, że 1 mol zawiera 6,02.1023 atomów, a więc:

`1\ "mol"\ \ -\ \ 6,02*10^(23)` 

`9,32*10^(-3)\ "mol"\ \ -\ \ x` 

`x=(9,32*10^(-3)\ "mol"*6,02*10^(23))/(1\ "mol")=5,61*10^(21)` 

 

Odpowiedź: W wyniku reakcji wydzieli się 5,61.1021 atomów miedzi         

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

21177

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie