Świat chemii 2 (Zeszyt ćwiczeń, ZamKor / WSiP )

Ile gramów wody należy dodać... 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Ile gramów wody należy dodać...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Dane:

`V_1=10cm^3    `

`Cp_1=98% `

`d=1,8g/(cm^3) `

`Cp_2=10% `

Szukane:

`m_(H_2O)=? `

Rozwiązanie:

Na początku, korzystając z danych o objętości i gęstości kwasu obliczamy jego masę:

`m_r=V*d `

`m_r=10cm^3*1,8g/(cm^3)=18g `

Cały roztwór ma masę 18g. Wiemy, że roztwór ten jest 98%, a więc 98% masy roztworu to masa czystego kwasu. Wyznaczmy tą masę:

`18g\ -\ 100% `

`\ x\ \ -\ 98% `

`x=(98%*18g)/(100%)=17,64g `

Masa kwasu wynosi 17,64g. Wiemy, że z tego kwasu otrzymano roztwór, którego stężenie wynosiło 10% - czyli 10% masy nowego roztworu to masa kwasu. Korzystając z tych danych wyznaczmy masę nowego roztworu:

`17,64g\ -\ 10% `

`x\ \ \ \ \ -\ 100% `

`x=(100%*17,64g)/(10%)=176,4g `

Masa nowego roztworu wynosi 176,4g. Pamiętając o tym, że na początku mieliśmy 18g roztworu wyznaczmy masę dodanej do roztworu wody:

`m_w=176,4g-18g=158,4g `

 

Odpowiedź: Do roztworu należy dodać 158,4g wody

DYSKUSJA
user profile image
Gość

22 października 2017
Powinno być 160,4 g wody
user profile image
Ania

21056

25 października 2017
@Gość Zadanie rozwiązane jest poprawnie. Sprawdź proszę, czy dobrze podstawiłeś dane do obliczenia masy początkowego roztworu kwasu.
Informacje
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

21054

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

  • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
  • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
  • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
  • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
  • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
  • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie