Klasa
II gimnazjum
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia Nowej Ery 2, Zeszyt ćwiczeń
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

Rozkład węglanu wapnia jest przedstawiony przy pomocy równania:

Aby obliczyć objętość powstającego tlenku węgla(IV) musimy na początku wyznaczyć masy cząsteczkowe węglanu wapnia oraz tlenku węgla(IV):

Teraz, korzystając z metody proporcji wyznaczymy masę powstającego w reakcji tlenku węgla(IV)

W wyniku reakcji powstanie 6,6 g CO2. Znając gęstość tlenku węgla(IV) d=1,811 kg/m3 wyznaczymy objętość uzyskanego gazu. 

Na początku zamieniamy gęstość tak, aby była wyrażona w g/cm3

Korzystając z wzoru na gęstość, który przekształcamy, wyznaczamy objętość gazu:

Podstawiamy dane liczbowe:

Odpowiedź: W wyniku tej reakcji można otrzymać 3644 cm3 tlenku węgla(IV)

Komentarze

Avatar komentatora
1111chudy5 stycznia 2018
<3
0