Oblicz stężenie procentowe roztworu B... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Oblicz stężenie procentowe roztworu B...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

1.

Dane:

`m_r=100g `

`m_(Al_2(SO_4)_3*18H_2O)=7,4g `

Szukane:

`Cp=? `

Rozwiązanie:

W roztworze rozpuszczono 7,4g hydratu Al2(SO4)3.18H2O. Obliczmy masę molową tego hydratu oraz masę molową siarczanu(VI) glinu, a następnie wyznaczmy masę rozpuszczonej w wodzie substancji (nie hydratu!)

`M_(Al_2(SO_4)_3*18H_2O)=666g/(mol) `

`M_(Al_2(SO_4)_3)=342g/(mol) `

W 666g hydratu znajduje się 432g związku. Obliczmy ile gramów związku znajduje się w 7,4g hydratu:

`666g\ -\ 342g `

`7,4g\ \ -\ x `

`x=(7,4g*342g)/(666g)=3,8g `

W roztworze znajduje się więc 3,8g związku. Obliczmy stężenie procentowe roztworu:

`Cp=m_s/m_r*100% `

`Cp=(3,8g)/(100g)*100%=3,8% `

 

Odpowiedź: Powstały roztwór ma stężenie 3,8%

 

2.

Masa wody będzie równa masie roztworu minus masa substancji rozpuszczonej (nie hydratu)

`m_w=100g-3,8g=96,2g `

 

Odpowiedź: Masa wody wynosi 96,2g

DYSKUSJA
Informacje
Arkusze egzaminacyjne CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

551

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie