Autorzy:Barbara Pac

Wydawnictwo:Wydawnictwo Szkolne OMEGA

Rok wydania:2015

Do wykrywania jonów Fe2+... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Do wykrywania jonów Fe2+...

15
 Zadanie
16
 Zadanie

17
 Zadanie

Błękit pruski:

`Fe_4[Fe(CN)_6]_3 `

Błękit Turnbulla:

`Fe_3[Fe(CN)_6]_2 `

 

Jon służący do wykrycia kationów Fe3+ to [Fe(CN)6]4-. Wiedząc, że jest to reakcja syntezy, możemy stwierdzić, że kation Fe3+ wypełni miejsce metalu w tym związku. Ładunki metalu i jego reszty związku kompleksowego są jednak różne, więc korzystając z metody "na krzyż" uzgadniamy wzór związku:

Analogicznie postępujemy w celu ustalenia wzoru błękitu Turnbulla.