Oszacuj, jak i o ile zmieniono... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Oszacuj, jak i o ile zmieniono...

25
 Zadanie
26
 Zadanie

27
 Zadanie

Szybkość reakcji chemicznej może być określona na podstawie równania:

`v_2=v_1*gamma^a `

gdzie:

`a=(T_2-T_1)/(10) `

Szybkość reakcji 1, v_1 wynosiła x, szybkość reakcji 2, v_2 była cztery razy większa, czyli wynosiła 4x. Współczynnik temperaturowy (𝛾) wynosi 2. Zapiszmy te warunki i wyznaczmy zmianę temperatury układu:

`4x=x*2^a\ \ |(\ :\ x)` 

`4=2^a\ \ ->\ a=2 `

`a=(T_2-T_1)/(10) ` 

`T_2-T_1=DeltaT `

`2=(DeltaT)/(10)\ \ |*10 `

`20=DeltaT` 

 

Obliczenia wskazują, żeaby zaszła opisana zmiana, temperaturę układu zwiększono o 20oC (lub 20 K) (ponieważ zmiana temperatury jest dodatnia ukłąd ogrzano, gdyby była ujemna - układ by ochłodzono)

DYSKUSJA
Informacje
Arkusze egzaminacyjne CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

5178

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie