Autorzy:Anna Warchoł, Dorota Lewandowska, Andrzej Danel, , Marcin Karelus

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

W jakich warunkach jest wytwarzany... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Warunki powstawania biogazu

Biogaz powstaje w wyniku fermentacji, czyli rozkładu materiału biologicznego w wilgotnym środowisku, bez dostępu powietrza. Biogaz składa się głównie z metanu (50-75%), tlenku węgla(IV) (25-45%) oraz wody i gazów takich jak siarkowodór, tlen, azot, amoniak i wodór.

Praktyczne znaczenie biogazu

Biogaz może być wykorzystywany jako źródło energii do ogrzewania np. wody czy paliwo do pozyskiwania energii elektrycznej. Po oczyszczeniu stosuje się go także jako paliwo do napędu silników. Biogaz uzyskuje się z procesów fermentacji związków pochodzenia organicznego (głównie odpadów). Oznacza to, że jest to produkt ekologiczny i odnawialny (w przeciwieństwie do węgla czy produktów ropopochodnych).