Karbid techniczny zawiera 80%... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

`CaC_2+2H_2O->C_2H_2+Ca(OH)_2`

 

Karbid techniczny zawiera 80% węgliku wapnia. Na początku obliczamy ile czystego węgliku wapnia posiadamy

`1000kg\ -\ 100% `

`\ x\ \ -\ 80% `

`x=800kg `

Dysponujemy więc 800kg czystego węgliku wapnia.

Obliczamy więc ile kilogramów etynu możemy otrzymać z 800kg węgliku wapnia

`M_(CaC_2)=64g/(mol) `

`M_(C_2H_2)=26g/(mol)`

Masa molowa substratów i produktów wyrażona jest w gramach. W treści zadania ilość substratu podana jest w kilogramach. Aby ułatwić sobie obliczenia i nie przeliczać masy substratów z kilogramów na gramy a następnie otrzymanego wyniku z gramów na kilogramy, możemy przeskalować dane. W tym celu masy molowe reagentów mnożymy przez 1000 aby otrzymać masy w kilogramach. Wtedy całą proporcję również możemy zapisać w kilogramach, co ułatwi obliczenie wyniku.

`64kg\ CaC_2\ -\ 26kg\ C_2H_2 `

`800kg\ CaC_2\ -\ x `

`x=325kg\ C_2H_2 `

 

Odpowiedź:  Z 1 t karbidu technicznego można otrzymać 325 kg etynu

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-29
Dzięki za pomoc :)
user profile image
Gość

0

2017-10-13
dzięki
Informacje
To jest chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2429

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie