To jest chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Alkan, w którym stosunek masowy... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Mamy alkan o wzorze `C_xH_y`

`M_C:M_H=4:1 `

`(x*12)/(y=1)=4/1 `

`12x=4y `

`y=3x `

 

Wzór empiryczny ma więc postać `(CH_3)_n`

Wiedząc, iż mamy do czynienia z alkanem, którego ogólny wzór to `C_nH_(2n+2)` możemy ustalić wzór rzeczywisty badanego związku poprzez stworzenie odpowiedniej wielokrotności wzoru empirycznego.

`(CH_3)_2` spełnia powyższą zależność dając wzór `C_2H_6`

Następnie alan ten poddano odwodornieniu zgodnie z reakcją:

`C_2H_6#(->)_T^(kat.)C_2H_4+H_2uarr `

Otrzymany alken poddano następnie reakcji przyłączenia bromowodoru

`C_2H_4+HBr->CH_3CH_2Br `

Otrzymanym produktem jest bromoetan 

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

5463

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie