Oblicz, ile gramów stearynianu magnezu... 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile gramów stearynianu magnezu...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

`2C_17H_35COONa+#(MgCl_2)_(100cm^3)^(0,5(mol)/(dm^3))->(C_17H_35COO)_2Mg+2NaCl`

Obliczamy liczbę moli zużytego chlorku magnezu

`n=Cm*V `

`n=0,5(mol)/(dm^3)*0,1dm^3=0,05mol `

 

Z równania reakcji wynika, że z 1 mol chlorku magnezu powstaje 1 mol stearynianu magnezu. Z posiadanych 0,05mol chlorku magnezu, powstanie więc 0,05mol stearynianu magnezu. 

Obliczamy masę otrzymanego stearynianu magnezu:

`M_((C_17H_35COO)_2Mg)=590g/(mol) `

`m=M*n `

`m=590g/(mol)*0,05mol=29,5g`

 

Odpowiedź: Wytrąci się 29,5 g stearynianu magnezu

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4804

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie