Autorzy:Małgorzata Mańska. Elżbieta Megiel

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Dopuszczalne średnie dobowe... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dopuszczalne średnie dobowe...

78
 Zadanie
79
 Zadanie
80
 Zadanie

81
 Zadanie

Dopuszczalne średnie dobowe stężenie tlenku siarki(IV) w parkach narodowych wynosi 0,075 mg/m3. Oznacza to, że w 1 m3 może znajdować się maksymalnie 0,075 mg tlenku siarki(IV). 

Mamy wyznaczyć zawartość tego tlenku siarki w 1000 m3 powietrza, czyli musimy obliczyć, ile miligramów tlenku siarki(IV) może się znajdowac w tej objętości. Korzystamy z zapisu:

`1\ m^3\ "zawiera"\ 0,075\ mg\ "tlenku siarki(IV)" `

`1000\ m^3\ "zawiera"\ x `

Możemy zauważyć, że zawartość tlenku siarki(IV) w 1000 m3 powietrza będzie 1000 razy większa niż w 1 m3. Obliczmy jaka to masa:

`0,075mg*1000=75mg `

W 1000 m3 będzie mogło się więc znajdować 75 mg tlenku siarki(IV). Wiemy, że gęstość tego tlenku (który jest gazem) wynosi 2,68 g/dm3. Korzystając z wzoru na gęstość, który przekształcimy tak aby wyznaczyć objętość, wyliczmy jaka objętość tlenku siarki(IV) ma masę 75 mg. 

Wzór na gęstość:

`d=m/V `

Przekształcamy do wyznaczenia objętości:

`V=m/d `

Ujednolicamy jednostki, ponieważ masę telnku mamy podaną w mg a gęstość w g/dm3 - zamieńmy więc masę na wartość wyrażoną w gramach. Pamiętamy, że 1 g to 1000 mg

`75mg=(75)/(1000)g=0,075g `

Podstawiamy dane do wzoru:

`V=(0,075g)/(2,68g/(dm^3))=0,028dm^3 `

 

Odpowiedź: W 1000 m3 powietrza będzie mogło znajdować się 0,028 dm3 tlenku siarki(IV)