Określ charakter chemiczny tlenków... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Określ charakter chemiczny tlenków...

312
 Zadanie

313
 Zadanie

314
 Zadanie
315
 Zadanie

a)

Wzór tlenku

Charakter chemiczny

Cl2O7

kwasowy

MgO

zasadowy

Na2O

zasadowy

P4O10

kwasowy

SO3

kwasowy

b) Uporządkowanie tlenków od najbardziej zasadowego do najbardziej kwasowego

`Na_2O,\ MgO,\ P_4O_10,\ SO_3,\ Cl_2O_7 `

Zasadowość tlenków w okresie rośnie w lewo, w kierunku mniejszej liczby atomowej. Stąd Na2O jest bardziej zasadowy niż MgO. Kwasowoś tlenków rośnie natomiast w prawo, w kierunku większej liczby atomowej. Stąd P4O10 jest mniej kwasowy niż SO3, a ten z kolei jest mniej kwasowy niż Cl2O7

DYSKUSJA
Informacje
Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

788

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie