Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski

Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura

Rok wydania:2017

Amoniak (NH3) wytwarza się w przemyśle... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Amoniak (NH3) wytwarza się w przemyśle...

299
 Zadanie
300
 Zadanie

301
 Zadanie

302
 Zadanie

Równania reakcji:

Sposób 1:

`N_2+3H_2\ ->\ 2NH_3uarr `

Sposób 2:

`NH_4Cl+NaOH\ ->\ NH_3uarr+NaCl+H_2O `

Sposób 3:

`NH_4Cl\ #(->)^T\ NH_3uarr+HCl`