Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski

Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura

Rok wydania:2017

Napisz wzór i oblicz masę molową... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Napisz wzór i oblicz masę molową...

215
 Zadanie

216
 Zadanie

Z wodnego roztworu chlorku glinu krystalizuje sól uwodniona - heksahydrat chlorku glinu. Wzór tej soli jest następujący:

`AlCl_3*6H_2O `

Masa tego związku wynosi więc:

`M_(AlCl_3*6H_2O)=M_(Al)+3*M_(Cl)+6*M_O+12*M_H=27g/(mol)+3*35,5g/(mol)+6*16g/(mol)+12*1g/(mol)=27g/(mol)+106,5g/(mol)+96g/(mol)+12g/(mol)=241,5g/(mol) `

Odpowiedź: Masa molowa krystalizującej soli wynosi 241,5g/mol