Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017 (Zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura)

Przyporządkuj kształt cząsteczki... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przyporządkuj kształt cząsteczki...

1591
 Zadanie

 

cząsteczka lub jon

kształt

typ hybrydyzacji

1

HCN

cząsteczka liniowa

sp

2

IF7

bipiramida pentagonalna

d3sp3

3

PCl5

bipiramida trygonalna

dsp3

4

NO3-

trójkąt równoboczny

sp2

5

XeF4

bipiramida tetragonalna (oktaedr)

d2sp3

6

ClO4-

tetraedr

sp3

 

`HCN` 

W cząsteczce HCN atom centralny (atom węgla) posiadający 4 elektrony walencyjne łączy się pojedynczym wiązaniem z atomem wodoru i potrójnym wiązaniem z atomem azotu. Pozwala nam to stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z hybrydyzacją sp i cząsteczką liniową

 

`IF_7` 

Atom jodu posiada 7 elektronów walencyjnych, przy czym jeden niesparowany na podpowłoce 5p. Po pełnym wzbudzeniu liczba elektronów niesparowanych wzrasta do 7, przy czym elektrony te zajmują następujące orbitale: jeden na 5s, trzy na 5p i 3 na 4d. Dzięki temu otrzymujemy więc konfigurację d3sp3. Konfiguracja ta warunkuje nam cząsteczkę o kształcie bipiramidy pentagonalnej

 

`PCl_5` 

Atom fosforu posiada 5 elektronów walencyjnych, przy czym trzy niesparowane na podpowłoce 3p. Po pełnym wzbudzeniu liczba elektronów niesparowanych wzrasta do 5, przy czym elektrony te zajmują następujące orbitale: jeden na 3s, trzy na 3p i 1 na 3d. Dzięki temu otrzymujemy więc konfigurację dsp3. Konfiguracja ta warunkuje nam cząsteczkę o kształcie bipiramidy trygonalnej

 

`NO_3^-` 

Atom azotu posiada 5 elektronów walencyjnych, przy czym dwa niesparowane na podpowłoce 2p. Dzięki temu otrzymujemy więc konfigurację sp2. Konfiguracja ta warunkuje nam cząsteczkę o kształcie trójkąta równobocznego

 

`XeF_4` 

Atom ksenonu posiada 8 elektronów walencyjnych na powłoce 5. Po pełnym wzbudzeniu elektrony te zajmują następujące orbitale: jeden na 5s, trzy na 5p i i po jednej parze elektronowej na dwóch orbitalach 4d. Dzięki temu otrzymujemy więc konfigurację d2sp3. Konfiguracja ta warunkuje nam cząsteczkę o kształcie bipiramidy tetragonalnej

 

`ClO_4^-` 

Clor ma 7 elektronów walencyjnych, z czego dwa na orbitalu s oraz 5 na trzech orbitalach p. Hybrydyzacja tego atomu to sp3, co pozwala nam otrzymać tetraedr

DYSKUSJA
user profile image
Kaja

10 listopada 2017
Dzieki za pomoc!
Informacje
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

21132

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie