Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski

Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura

Rok wydania:2017

Przeczytaj uważnie poniższe obserwacje... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przeczytaj uważnie poniższe obserwacje...

118
 Zadanie
119
 Zadanie

120
 Zadanie

121
 Zadanie
122
 Zadanie

Równanie reakcji 1:

`Ca(OH)_2+CO_2\ ->\ CaCO_3darr+H_2O `

W wyniku tej reakcji powstaje nierozpuszczalny węglan wapnia oraz woda. Osad węglanu wapnia jest drobny i początkowo tworzy się w całej objętości roztworu, dlatego powoduje zmętnienie całej objętości roztworu

Równanie reakcji 2:

`CaCO_3darr+H_2O+CO_2\ ->\ Ca(HCO_3)_2 `

Gdy do roztworu zawierającego węglan wapnia i wodę będziemy nadal doprowadzać tlenek węgla(IV) zareaguje on z substancjami zawartymi w zlewce tworząc rozpuszczalny wodorowęglan wapnia. Dlatego też zmętnienie wody znika.

Równanie reakcji 3:

`Ca(HCO_3)_2\ #(->)^T\ CaCO_3darr+H_2O+CO_2uarr `

Podczas ogrzewania roztworu zawierającego wodorowęglan wapnia związek ten się rozpada na nierozpuszczalny węglan wapnia oraz wodę i wydzielający się tlenek węgla(IV). Dlatego też zmętnienie roztworu powraca