Oblicz i zapisz w poniższej tabeli... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

4,4 g CO2

6,4 g H2S

3,4 g NH3

120 g CuSO4

1,15 g sodu

0,1 mol

0,188 mol

0,2 mol

0,75 mol

0,05 mol

 

`CO_2 `

Aby ustalić jaką liczbę moli stanowi 2,2 g CO2, najpierw musimy wyznaczyć masę molową tej cząsteczki

`M_(CO_2)=M_C+2*M_O=12g/(mol)+2*16g/(mol)=44g/(mol) `

Aby wyznaczyć jaką liczbę moli stanowi 4,4 g korzystamy z wzoru:

`n=m/M `

gdzie:

n - liczba moli

m - masa próbki

M - masa molowa związku

Podstawiamy dane liczbowe:

`n=(4,4g)/(44g/(mol))=0,1mol `

 

`H_2S `

Postępujemy analogicznie jak w przykładzie powyżej.

`M_(H_2S)=2*M_H+M_S=2*1g/(mol)+32g/(mol)=34g/(mol) `

`n=m/M `

`n=(6,4g)/(34g/(mol))=0,188mol `

 

`NH_3 `

`M_(NH_3)=M_N+3*M_H=14g/(mol)+3*1g/(mol)=17g/(mol) `

`n=m/M `

`n=(3,4g)/(17g/(mol))=0,2mol `

 

`CuSO_4 `

`M_(CuSO_4)=M_(Cu)+M_S+4*M_O=64g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=160g/(mol) `

`n=m/M `

`n=(120g)/(160g/(mol))=0,75mol `

 

`Na `

`M_(Na)=23g/(mol) `

`n=m/M `

`n=(1,15g)/(23g/(mol))=0,05mol`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

13-10-2017
Dzięki!
Informacje
Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

5175

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie