Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski

Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura

Rok wydania:2017

Do szczelnego zbiornika wprowadzono... 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Do szczelnego zbiornika wprowadzono...

485
 Zadanie

486
 Zadanie

487
 Zadanie
488
 Zadanie

W zbiorniku zaszła następująca reakcja:

`#(2H_2)_x+#(O_2)_y\ ->\ #(2H_2O)_(0,9g) `

Z równania reakcji wynika, że reagenty zmieszano w stosunku objętościowym 2:1. Stosunek masowy wynosi natomiast:

`m_H\ :\ m_O\ =\ 4*1g\ :\ 2*16g\ =\ 4g\ :\ 32g\ =\ 1\ :\ 8 `

Wiemy, że w wyniku tej reakcji powstało 0,9 g wody. Wyliczmy zatem (korzystając z metody proporcji) ile gramów wodoru oraz tlenu wzięło udział w reakcji:

`4g\ H\ -\ 36g\ H_2O `

`\ x\ H\ -\ 0,9g\ H_2O `

`x=(0,9g*4g)/(36g)=0,1g\ H `

`y=0,9g-0,1g=0,8g `

Oznacza to, że w reakcji wzięło udział 0,1g wodoru oraz 0,8g tlenu. 

 

Stosunek objętościowy `V_"wodoru"\ :\ V_"tlenu"\ =\ 2:1`

Stosunek masowy `m_"wodoru"\ :\ m_"tlenu"\ =\ 1:8`

Masa wodoru przed zainicjowaniem reakcji `m_"wodoru"=0,1g`

Masa tlenu przed zainicjowaniem reakcji `m_"tlenu"=0,8g`