Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski

Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura

Rok wydania:2017

Dokonując odpowiednich obliczeń ustal... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dokonując odpowiednich obliczeń ustal...

476
 Zadanie
477
 Zadanie
478
 Zadanie
479
 Zadanie

480
 Zadanie

Posiadamy 29,4g dwuchromianu potasu K2Cr2O7. Obliczmy ile to moli tej soli:

`M_(K_2Cr_2O_7)=2*M_K+2*M_(Cr)+7*M_O=2*39g/(mol)+2*52g/(mol)+7*16g/(mol)=294g/(mol) `

Widzimy, że 1 mol tej soli ma masę 294g. Obliczmy ile moli stanowi masa 29,4g

`294g\ -\ 1mol `

`29,4g\ -\ x `

`x=(29,4g*1mol)/(294g)=0,1mol `

Dysponujemy więc 0,1 mol K2Cr2O7

1 mol tej soli zawiera 11 moli atomów, czyli łącznie:

`11*6,02*10^(23)\ "at"=6,622*10^(24)\ "at" `

Obliczmy więc ile atomów będzie zawierał 0,1 mol tej soli:

`0,1*6,622*10^(24)\ "at"=6,622*10^(23)\ "at" `

 

Odpowiedź: 29,4g tej soli zawiera 6,622.1023 atomów