Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017 (Zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura)

Poniżej podano charakterystykę... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Poniżej podano charakterystykę...

441
 Zadanie
442
 Zadanie
443
 Zadanie

444
 Zadanie

1. Stopień utlenienia pierwiastka X wynosi III, a więc wzór tego tlenku będzie następujący:

`X_2O_3 `

Masa cząsteczkowa tego tlenku jest 10 razy większa od masy atomowej tlenu. Masa atomowa tlenu wynosi 16u, więc masa tlenku będzie równa 160u. Znając ogólny wzór tlenku oraz jego masę cząsteczkową możemy wyznaczyć masę pierwiastka X a na tej podstawie jego symbol.

`M_(X_2O_3)=2*M_X+3*M_O=2M_X+3*16u=2M_X+48u `

`2M_X+48u=160u\ \ |-48u `

`2M_X=160u-48u `

`2M_X=112u\ \ |(\ :\ 2) `

`M_X=56u\ \ ->\ \ Fe `

Wzór tlenku: `Fe_2O_3`

2. Tlenek pierwiastka Y jest w temperaturze pokojowej cieczą. Dodatkowo jest świetnym rozpuszczalnikiem wielu substancji, ale nie tlenku pierwiastka X. Wiemy, że tlenek pierwiastka X, czyli tlenek żelaza(III) nie rozpuszcza się w wodzie, możemy więc stwierdzić, że tlenkiem pierwiastka Y będzie woda H2O, a samym pierwiastkiem Y jest wodór H

3. Pierwiastek Z ma wartościowość, która jest równa sumie wartościowości pierwiastka X (III) oraz Y (I). Wynosi ona więc IV, a wzór tlenku pierwiastka Z ma wzór ZO2. Wagowo, tlenek ten zawiera 53,3% tlenu. Na podstawie tych informacji możemy wyznaczyć masę pierwiastka Z oraz jego symbol. Skoro masa tlenu stanowi 53,3% masy związku, to masa pierwiastka Z stanowi 100%-53,3%=46,7% masy związku.

`2*16u\ \ -\ 53,3% `

`\ x\ \ \ \ \ -\ 46,7% `

`x=(46,7%*2*16u)/(53,3%)=28u `

Masa pierwiastka Z wynosi 28u, jest to więc krzem Si, a jego tlenek ma wzór SiO2.

 

Wzory tlenków:

tlenek pierwiastka X: `Fe_2O_3`

tlenek pierwiastka Y: `H_2O`

tlenek pierwiastka Z: `SiO_2`

DYSKUSJA
Informacje
Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami 2002-2017
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10441

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie