Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski

Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura

Rok wydania:2017

Poniżej podano charakterystykę... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Poniżej podano charakterystykę...

441
 Zadanie
442
 Zadanie
443
 Zadanie

444
 Zadanie

1. Stopień utlenienia pierwiastka X wynosi III, a więc wzór tego tlenku będzie następujący:

`X_2O_3 `

Masa cząsteczkowa tego tlenku jest 10 razy większa od masy atomowej tlenu. Masa atomowa tlenu wynosi 16u, więc masa tlenku będzie równa 160u. Znając ogólny wzór tlenku oraz jego masę cząsteczkową możemy wyznaczyć masę pierwiastka X a na tej podstawie jego symbol.

`M_(X_2O_3)=2*M_X+3*M_O=2M_X+3*16u=2M_X+48u `

`2M_X+48u=160u\ \ |-48u `

`2M_X=160u-48u `

`2M_X=112u\ \ |(\ :\ 2) `

`M_X=56u\ \ ->\ \ Fe `

Wzór tlenku: `Fe_2O_3`

2. Tlenek pierwiastka Y jest w temperaturze pokojowej cieczą. Dodatkowo jest świetnym rozpuszczalnikiem wielu substancji, ale nie tlenku pierwiastka X. Wiemy, że tlenek pierwiastka X, czyli tlenek żelaza(III) nie rozpuszcza się w wodzie, możemy więc stwierdzić, że tlenkiem pierwiastka Y będzie woda H2O, a samym pierwiastkiem Y jest wodór H

3. Pierwiastek Z ma wartościowość, która jest równa sumie wartościowości pierwiastka X (III) oraz Y (I). Wynosi ona więc IV, a wzór tlenku pierwiastka Z ma wzór ZO2. Wagowo, tlenek ten zawiera 53,3% tlenu. Na podstawie tych informacji możemy wyznaczyć masę pierwiastka Z oraz jego symbol. Skoro masa tlenu stanowi 53,3% masy związku, to masa pierwiastka Z stanowi 100%-53,3%=46,7% masy związku.

`2*16u\ \ -\ 53,3% `

`\ x\ \ \ \ \ -\ 46,7% `

`x=(46,7%*2*16u)/(53,3%)=28u `

Masa pierwiastka Z wynosi 28u, jest to więc krzem Si, a jego tlenek ma wzór SiO2.

 

Wzory tlenków:

tlenek pierwiastka X: `Fe_2O_3`

tlenek pierwiastka Y: `H_2O`

tlenek pierwiastka Z: `SiO_2`